Disclaimer en klachtenafhandeling

 

H B&A Wholesale and Education met KvK-nummer 27265214, (HBA) wil je hartelijk welkom heten op www.hba-wholesaleandeducation.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. HBA kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. HBA zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

HBA is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen HBA en jou tot stand komen.

Ook voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt HBA geen aansprakelijkheid.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. HBA behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@hba-wholesaleandeducation.nl aan ons vragen.

Klachtenafhandeling voor cursussen en trainingen

We streven naar een zo hoog mogelijk tevredenheidspercentage onder onze studenten. Hoewel ons tevredenheidspercentage hoog is, kan alles altijd nog beter. We kunnen de tevredenheid onder onze studenten alleen verbeteren als we voldoende feedback krijgen. Daarom ontvangen onze studenten na het afronden van hun opleiding een tevredenheidsenquête. Langlopende opleidingen krijgen ook een tussentijdse enquête. Mocht u een echte klacht hebben, dan kunt u ook een formule klacht indienen per email. We behandelen elke klacht met uiterste zorg en gaan op zoek naar een geschikte oplossing.

  1. Interne klachtenafhandeling

Hebt u een klacht, dan kunt u een beroep doen op onze interne klachtenafhandeling. Deze procedure verloopt als volgt:

  • Stuur een e-mail naar info@hba-wholesaleandeducation.nl met hierin de volgende informatie:

– Persoonlijke gegevens
– Naam, voornaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Naam van de cursus of opleiding
– Startdatum van de cursus of opleiding
– Naam van de docent
– Omschrijving van de klacht

  • Wij zullen binnen 10 werkdagen uw klacht in behandeling nemen en een onderzoek doen naar de klacht.
  • Uw klacht wordt binnen 4 weken afgehandeld. Is er echter meer tijd nodig voor het onderzoeken van de klacht, dan informeren we u over de termijn waarbinnen we u uitsluitsel kunnen geven over de klacht.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en alle gegevens worden tot 6 maanden na het volledig afhandelen van de klacht bewaard. De verantwoordelijke voor het afhandelen van de klachten is mevr. Hanna Miguel (directie).

  1. Beroepsmogelijkheid

Bent u het niet eens met onze bevindingen of ons voorstel voor het oplossen van de klacht? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke derde. Hiervoor werd …………………. aangesteld als mediator. Door in beroep te gaan, vervallen eerdere aangeboden voorstellen om tot een vergelijk te komen en zal enkel het oordeel van de mediator nog gelden.

Welke gegevens hebt u nodig?

Wanneer u een beroep doet op een van bovenstaande instanties dient u de volgende informatie mee te sturen:

  • Omschrijving van uw klacht
  • Onze reactie op uw klacht
  • Begeleidende brief aan de mediator

Dit mag u per e-mail sturen naar ………………………….

De uitspraak van de mediator is voor beide partijen bindend.

 

Sinds 1998 is IBS Beauty Inc. opgebloeid tot een dynamisch bedrijf en heeft het een dominante plaats ingenomen in de professionele haar/cosmetische industrie met het Innosys Beauty Care merk met eersteklas productlijnen, zoals iStraight systeem, iStraight keratine en reaction treatment.