Disclaimer

Innosys Beauty Care Netherlands met KvK-nummer 27265214 ( “IBCN” ), wil je hartelijk welkom heten op www.innosysbeautycare-netherlands.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. IBCN kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. IBCN zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

IBCN is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen IBCN en jou tot stand komen.

Ook voor op onze website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt IBCN geen aansprakelijkheid.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. IBCN behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@innosysbeautycare-netherlands.nl aan ons vragen.

Sinds 1998 is IBS Beauty Inc. opgebloeid tot een dynamisch bedrijf en heeft het een dominante plaats ingenomen in de professionele haar/cosmetische industrie met het Innosys Beauty Care merk met eersteklas productlijnen, zoals iStraight systeem, iStraight keratine en reaction treatment.